Pouk slovenščine malo drugače

Uri slovenščine sta, v torek 10. 12. in v četrtek 12. 12., potekali malo drugače. Učence 7. razredov sta obiskali pisateljica Olga Pega Kunstelj in vodja splošne knjižnice Ivančna Gorica Ksenija Medved.

Gospa Ksenija Medved nam je najprej kratko predstavila avtorico. Izvedeli smo, da se je Olga Pega Kunstelj pisanja lotila šele v zrelih letih. Bogate mladostne življenjske izkušnje je strnila v svojem prvem romanu z naslovom 1 + 2 = 4 Rejenka (2011), v katerem se je dotaknila otroškega občutenja težkih družinskih razmer in rejništva. Učenci pa so se s pisateljico pogovarjali ob doživetem branju odlomkov mladinskega romana Silvestrski večer in sproti so lahko postavljali najrazličnejša vprašanja, ki so se jim porodila ob poslušanju. Učence je pritegnila tudi pisateljičina življenjska zgodba, kajti odraščala je v rejništvu.

Obe uri sta potekali v sproščenem vzdušju, za kar se zahvaljujemo gospe Olgi Pegi Kunstelj in gospe Kseniji Medved.