TD Nakupovanje

4. in 5. marca so imeli šestošolci tehnični dan Nakupovanje. Uporabnost učne snovi, računanje z decimalnimi števili,  so spoznali pri računanju v vsakdanjemu življenju. To učno snov so obravnavali na daljavo, tako da so obstoječe znanje lahko uporabili v novih življenjskih situacijah.

Učenci in učenke so cel dan računali z decimalnimi števili, pa so se  kljub temu zabavali, saj je pouk potekal v različnih igrah vlog. Učenci so šli v slaščičarno, naročali slaščice in pijačo.  Plačali rundo, natakar pa jim je vrnil ustrezno količino denarja. Šli so v različne trgovine z nakupovalnim listkom. Poiskati so morali cene izdelkov, nato pa oceniti in izračunati ceno vseh izdelkov iz nakupovalnega listka ter težo vrečke. Seveda so pri nakupovanju plačali z denarjem, trgovec pa jim je moral vrniti pravo količino denarja. Velik poudarek je bil na oceni plačila  in računanju na pamet. Seveda so se preverili tudi z računom. Za konec so se učenci igrali Človek ne jezi se, ki so ga sestavljali računski izrazi z decimalnimi števili.

Motiviranost učencev in učenk je bila zelo velika. Vsi so vneto računali in sodelovali. Žal je pri pouku matematike premalo časa, da bi lahko večkrat reševali matematične probleme iz vsakdanjega življenje s pomočjo igre, zato se mi zdi ta dan dejavnost zelo primeren za uporabo tudi v prihodnje.