Tehniški dan drugošolcev – Zmešam in ločim

V ponedeljek, 3. 6. 2019, so imeli drugošolci tehniški dan. Spoznavali so zmesi in ločevanje le teh. Najprej so pripravili delovni prostor in pripomočke, zaščitili delovno površino. Pravljico Pepelka so že poznali. Sedaj pa so spoznali še moderno Pepelko. Njena zlobna mačeha ji je naložila ogromno dela, pri čemer pa so ji učenci pomagali. Delali so po skupinah in vse sproti tudi beležili. Vsi učenci so opravili izmenično vse naloge. Zmesi so ločevali na različne načine: z magnetom, vodo, lijem, prebiranjem in sejanjem. Preizkušali so, kateri predmeti na vodi plavajo in kateri ne, ugotovitve obrazložili. Zanimiv je bil tudi postopek čiščenja vode. Za zaključek je bila zabavna igra Lovljenje ribic. Učenci so zelo uživali v takem načinu učenja in se pri tem zabavali.