Ustvarjalnica

Pri interesni dejavnosti Ustvarjalnica so učenci likovno ustvarjali z različnimi materiali in v različnih tehnikah, se uglaševali s samim seboj in drugimi, se učili osnov bontona ter krepili bralno kulturo. Spodbujene so bile kompetence in veščine, ki so pomembne za uspeh, samostojnost, ustvarjalnost in domiselnost.

Pri Ustvarjalnici je bilo igrivo in zabavno. Zelo jim je bilo všeč tudi prednovoletno  druženje. Nastale izdelke si lahko ogledate v priloženi galeriji slik.