Varno s soncem

V letošnjem šolskem letu smo se v podaljšanem bivanju pridružili programu Varno s soncem.

Program je usmerjen k seznanjanju šolarjev o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oziroma zmanjšamo.

Ob izvajanju programa učenci usvojijo pravilen način udejanjanja zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov – iskanje oz. ustvarjanje primerne sence (senca dreves, umik v zaprte prostore ali umetno zasenčene predele) ter ustvarjanje individualne sence z uporabo primernih pokrival, oblačil in sončnih zaščitnih očal.

V POŠ Temenica smo v sklopu programa spoznali koristne in škodljive učinke sonca, ogledali smo si in brali knjige na temo sonca, izdelali smo maketo, ki nas opominja na pravilno zaščito pred UV-sevanjem. Poleg tega smo si naredili ‘šponska’ sončna očala in pokrivala iz papirja, brali in igrali smo se v senci drevesnih krošenj. V zavetju naravne sence pod krošnjami smo se tudi sproščali (‘masaža’ – po hrbtu smo se namazali z navidezno kremo), se igrali družabne igre, na asfaltna tla igrišča pa smo si narisali sonce z vso ustrezno zaščito pred UV-žarki – s pokrivalom, sončnimi očali, v senci in s sončno kremo v rokah …

Do konca šolskega leta nas čaka še kar nekaj aktivnosti, povezanih s programom Varno s soncem – ustvarjanje in družabne igre, kamišibaj, nova gibalna igra gremo mi na morje … Vse to ob pravilni zaščiti pred škodljivimi sončnimi žarki.