Zaključek MEGA kviza 2015/2016

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižničnega informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in (tudi v letošnjem letu) z Narodnim muzejem Slovenije.

Glavna cilja kviza sta spoznavanje kulturne dediščine in spodbujanje sodobnih pismenosti.

V šolskem letu 2015/2016 je potekal 10. cikel MEGA kviza, ki je bil posvečen obdobju železne dobe. MEGA kviz z naslovom Železna doba – zlata doba Slovenije so sestavljali naslednji vsebinski sklopi:

  • Železo in železna doba
  • Življenje v železni dobi
  • Trgovina, darila in izmenjave
  • Situlska umetnost
  • Raziskave železne dobe v Sloveniji

Reševanju kviza so se v mesecu aprilu tudi letos pridružili učenci na predmetni stopnji. V okviru medpredmetne povezave zgodovine in knjižničnih informacijskih znanj so učenci od 6. do 9. razreda kviz reševali pod mentorstvom učiteljice Polone Kastelic in knjižničarke Katje Šuštar.

V zaključno žrebanje, ki je potekalo 8. junija 2016 v Mestni knjižnici Ljubljana, so oddali 166 rešitev. Sreče pri žrebu niso imeli, so pa na poti do končnega MEGA gesla razvili kar nekaj novih spretnosti in nadgradili svoje znanje zgodovine.

Z železno dobo se je zaključil triletni zgodovinski cikel. Naslednja sezona bo naravoslovno obarvana, posvečena naši naravni dediščini, slovenskemu morju.