25. šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

V petek, 13. 10. 2023, smo na šoli izvedli tekmovanje iz znanja  o sladkorni bolezni. S tekmovanjem želimo doseči, da se učenci zavedajo pomena zdravega načina življenja in posledic, ki lahko nastanejo zaradi sladkorne bolezni. Tekmovanja se je udeležilo 30 učencev od 6. do 9. razreda. Kar 80% vseh učencev je več kot polovico nalog rešilo pravilno ter tako dokazalo, da o sladkorni bolezni že veliko vedo. Dovolj točk, za osvojitev bronastega priznanja, pa so dosegli Mirjam Dremelj, Jurij Jereb, Karin Zupančič, Daša Fajdiga in Nany Urbas. 

Nany Urbas pa bo našo šolo zastopala na  državnem tekmovanju, ki bo potekalo v mesecu novembru. 

Znanje, ki so si ga pridobili s pripravo na tekmovanje, bo učencem koristilo vse življenje, saj bodo živeli tako, da sladkorne bolezni tipa 2 ne bodo dobili in bodo razumeli tiste, ki jo že imajo.

Vsem udeležencem tekmovanja čestitam za dosežen rezultat!