Geološki dan

V sredo, 12. februarja 2020, so imeli četrtošolci prav poseben dan. Obiskali so jih predstavniki Geološkega zavoda Slovenije. Najprej so poslušali predavanje o tem, kaj geologija predstavlja, da se življenje na Zemlji vedno spreminja, ter spoznavali pomen mineralnih surovin v človekovem življenju.

Sledile so tri šolske ure raznovrstnih geoloških delavnic. Učenci so krožili med različnimi postajami ter spoznavali minerale in kamnine, razmišljali o vplivih človeka na okolje, podrobno spoznali kamninski krog, raziskovali Slovenijo in njene mineralne surovine … Ob koncu sta sledila pogovor o vseh aktivnostih ter krajši kviz o poznavanju geologije in kamnin.

Učenci so bili z dnevom dejavnosti zadovoljni. Navdušile so jih delavnice, kjer so se lahko  izkazali v samostojnem delu in razmišljanju. Delo jim je bilo zanimivo, saj se z lastno aktivnostjo največ naučijo in je novopridobljeno znanje tako trajnejše.