Kresnička – naravoslovno tekmovanje

V sredo, 5. februarja 2020, smo ponovno izvedli šolsko tekmovanje v znanju naravoslovja, ki se imenuje Kresnička.

Tekmovalo je 17 učencev razredne stopnje in 7 učencev je prejelo bronasto priznanje:

  • Jurij Jereb, Tristan Maj Udovič Bes (3. razred);
  • Ota Habič, Nany Urbas, Zala Štepec, Tristan Mandelj (4. razred);
  • Vadim Kvashin, (5. razred).

Bistveni del tekmovanja so bili eksperimenti, ki so jih učenci do dneva tekmovanja izvedli v šoli ali doma. Letos so sami izdelovali sluz in plastelin, ugotavljali so pogoje za kalitev in rast rastlin ter spoznavali, kako nastane mavrica.

Vsebine so biološke, kemijske, fizikalne, astronomske, geografske in geološke. Cilji in namen tekmovanja so širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj, primerjanje znanja med učenci, odkrivanje in spodbujanje za naravoslovje nadarjenih učencev, spodbujanje in popularizacija eksperimentiranja in motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja naravoslovja.

Učenci zelo radi samostojno raziskujejo svet okrog sebe, saj je tako pridobljeno znanje podkrepljeno z lastnimi izkušnjami. Hkrati pa so aktivni in še bolj vedoželjni.