Predstavitve srednjih šol

V torek, 7. januarja 2020, je bilo popoldne v prostorih Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični spet živahno kot na tržnici. To je povsem ustrezen izraz, saj je dvajset srednjih šol na tako imenovani tržnici poklicev staršem in učencem predstavljalo svoje izobraževalne programe. Ponudba programov, o katerih so bile na voljo informacije iz prve roke, je bila vsebinsko in številčno zelo bogata. Razveseljivo je tudi dejstvo, da so v večini skupin, ki so predstavljale srednje šole, kot uspešni dijaki promotorji sodelovali bivši učenci naše osnovne šole. Vsem se za sodelovanje lepo zahvaljujemo.

Aktivnosti devetošolcev na področju izbire srednje šole so v polnem teku. Z zbiranjem kvalitetnih informacij in svetovalno usmerjenimi pogovori nadaljujemo po načrtovanem programu. Nekaj promocijskega gradiva je na ogled na panojih v avli in v knjižnici, nekaj slik o dogajanju pa v nadaljevanju.