Srečanje podružničnih šol na Podružnični šoli v Temenici

V petek, 26. 5. 2017, je v Temenici potekalo že tradicionalno srečanje podružničnih šol, ki poteka vsako leto v mesecu maju že več kot 25 let, vsakič na eni izmed petih podružničnih šol v okolici.

Letos je bila na vrsti naša šola. Štirinajst prvo in drugošolcev, ki letos obiskuje Podružnično šolo v Temenici, je skupaj z zaposlenimi v goste sprejelo učence in njihove učitelje ter spremljevalce iz štirih okoliških podružničnih šol. Družabnega srečanja z bogatim kulturnim in športnim programom se je udeležilo čez 100 otrok iz PŠ Primskovo, PŠ Šentlovrenc, PŠ Velika Kostrevnica in PŠ Štangarske Poljane.

Uvodni del prireditve je najprej potekal na dvorišču šole v Temenici, kjer so se učenci gostitelji predstavili s pesmimi, deklamacijo ter instrumentalno točko, za katero je poskrbela Živa Miklošič iz 2. razreda. Nato pa je v dvorani Krajevne skupnosti sledila uprizoritev ljudske ruske pravljice Grad gradiček. Vse zbrane so v uvodu pozdravili in nagovorili tudi vsi trije ravnatelji podružnic: g. Janez Peterlin (OŠ Ferda Vesela), g. Rado Kostrevc (OŠ Trebnje) in g. Albert Pavli (OŠ Šmartno), veliko prijaznih in vzpodbudnih besed pa je navzočim namenil tudi g. podžupan Tomaž Smole iz Občine Ivančna Gorica.

Po kulturnem programu je sledila malica in ogled šole ter celoletne razstave likovnih izdelkov, ki so nastajali pri pouku likovne umetnosti in v času podaljšanega bivanja pod mentorstvom Lidije Oštir in Alenke Ivanjko.

Sledil je športni del dneva in pohod iz Temenice do Čagošč ter naprej mimo čagoške kapelice po delu krožne poti Prijetno domače do Sobrač. Pri čagoški kapelici je otroke prijetno presenetila še Muca Copatarica, ki je bila za večino od njih prav posebno doživetje. Druženje se je nato zaključilo v Sobračah, kjer je bila priložnost za sladoled, spoznavanje in druženje s sovrstniki pa tudi prosto igro na tamkajšnjem igrišču.

Druženje, ki je za nami, nam bo ostalo v prijetnem spominu tudi zato, ker smo tako učenci kot zaposlene ponovno dokazali, da s skupnim sodelovanjem, znanjem in podporo zmoremo veliko več kot si včasih priznamo.