JAVNI POZIV ZA DODELITEV NOVE RAČUNALNIŠKE OPREME V IZPOSOJO

Spoštovani.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na svoji spletni strani objavil Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024.

Vlogo lahko oddate od 22. 4. 2024 od 9.00 do 22. 6. 2024 oz. do razdelitve razpoložljive računalniške opreme.

Vse potrebne informacije in vloge dobite na spletni strani: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro