Knjiga nas briga!

V mesecu aprilu in maju 2021 je na razredni stopnji Osnove šole Ferda Vesela potekal prav poseben tehniški dan, namenjen knjigi, branju in pisanju. Oddelki od 1. do 5. razreda matične šole ter podružnične šole Temenica so vsak posebej obiskali šolsko knjižnico, kjer jim je knjižničarka Katja Šuštar predstavila knjige vseh oblik in velikosti, v takšni in drugačni pisavi in z zelo raznolikimi ilustracijami.

Učenci se kar niso mogli načuditi, kakšna bogastva se skrivajo v literaturi. Ob vrnitvi v učilnico so si ogledali še zanimivo računalniško predstavitev najbolj znanih slovenskih ilustratorjev ter raznovrstnih ilustracij, ki jo je pripravila učiteljica likovne umetnosti Jelka Rojec.

Nato jih je v razredu obiskala Nejka Omahen Šikonja, otroška in mladinska pisateljica ter učiteljica na šentviški šoli. Pogovorili so se o tem, da pri nastanku knjige ne sodeluje zgolj pisatelj oz. pesnik, temveč še kopica drugih ljudi, ki prispevajo k temu, da zgodba dobi svojo knjižno obliko. Pisateljica jim je na kratko predstavila začetke svojega pisanja, prebrala pa jim je tudi svojo pred kratkim izdano slikanico z naslovom Polžja dirka.

Potem so se učenci lotili samostojnega ustvarjanja. Nastale so knjižice različnih zvrsti, oblik, velikosti; samo ilustrirane ali z dodanim besedilom. Otroci so pokazali veliko ustvarjalnosti, domišljije, literarnih in ilustratorskih spretnosti. Predvsem pa so razmišljali o pomenu knjige; o tem, zakaj je branje pomembno, koliko koristi nam prinaša ter glavno – da je tudi zelo zabavno!