Mesec branja in evropski dan jezikov na PŠ v BOŠ-u

Tako kot pretekla leta smo se zaposlene tudi letos skupaj z učenci in učenkami pridružili k obema projektoma, ki že tradicionalno obarvata mesec september, ko se po brezskrbnih počitnicah vsi skupaj spočiti in zagoreli vrnemo nazaj med šolske klopi.

V mesecu septembru je bilo k pouku v bolnišnično šolo vključeno kar 62 učencev iz cele Slovenije. V teh tednih, ko smo se med drugim z učenci pogovarjali tudi o branju in njihovih bralnih navadah, je večina od njih povedala, da projekt poznajo in da berejo (skupaj) tudi s svojimi učitelji in sošolci na svojih šolah. Nekateri, sicer redki, pa o dejavnostih, povezanih z branjem v mesecu septembru in oktobru (projekt, ki poteka med 8. septembrom in 8. oktobrom že več let pod okriljem Bralnega društva Slovenije, društva Bralne značke in drugih, poteka po različnih ustanovah širom cele Slovenije) niso vedeli ničesar.

Prav tako smo nekatere spomnili tudi na evropski dan jezikov, saj je v zadnjem tednu septembra aktiv učiteljev tujih jezikov na OŠ Ferda Vesela pripravil kar nekaj zanimivih (in poučnih) dejavnosti, ki so popestrile tudi bolnišnični pouk, predvsem ure tujega jezika angleščine. Ko smo čakali na nastop učencev matične šole, ki so nas obiskali v bolnišnici, smo s skupnimi močmi našteli kar 23 jezikov, ki jih poznamo. Strinjali smo se tudi, da poznavanje različnih jezikov predstavlja »pomembno orodje za doseganje boljšega medkulturnega razumevanja«, predvsem pa odpira pot navezovanja in povezovanja z neznanim in neznanci, ki nas ali jih lahko kadarkoli in kjerkoli srečamo – tako v domačem kot tudi v nepoznanem (tujem) okolju, izven naših meja.