Obvestilo o ukrepih v zvezi z odpravo radona v šolskih prostorih

V sodelovanju z Občino Ivančna Gorica in Zavodom za gradbeništvo Slovenije ter ustreznimi službami na državni ravni smo v zaključni fazi odprave težav z radonom v POŠ Temnica in na matični šoli v učilnici 117. Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) je na podlagi meritev, ki jih je izvedel Zavod za varstvo delavcev, opravil gradbeni poseg in namestil ustrezno tehnično opremo.  Iz poročila je razvidno, da so delavci ZAG pod temeljno ploščo šole zavrtali vrtino, v katero so namestili odsesovalno napravo. Po priključitvi odsesovalne naprave in namestitvi kontrolnih merilnih naprav je iz poročila še razvidno, da je bil poseg uspešen in je vrednost radona padla pod dovoljeno vrednost. Trenutno Zavod za varstvo delavcev, ki je uradno pooblaščena organizacija za merjenje vrednosti radona, opravlja zaključne meritve. Te bodo podlaga za zaključek inšpekcijskega postopka. O dogajanju vas bomo sproti obveščali.