Otroški šolski parlament

V ponedeljek, 7. 3. 2021, je na Osnovni šoli Ferda Vesela potekal šolski otroški parlament. Udeležilo se ga je 20 učencev predmetne stopnje. Tema razprave je ostala enaka kot prejšnji dve leti, Moja poklicna prihodnost. Učenci so razmišljali o svoji prihodnosti in ugotavljali, da imajo nekateri že dalj časa v mislih tudi svojo poklicno pot. Pri izbiri poklica jim pomagajo starši, šola, zelo koristne so informacije na svetovnem spletu, informativni dnevi, in drugo. Nekateri si želijo nabrati izkušnje v tujini, zato jih zanimajo mednarodne izmenjave. Večina učencev bi v svojem poklicu rada uživala, a ob tem ne bi zanemarili družinskega življenja.

Ob koncu so potekale volitve predstavnika šole, ki nas bo zastopal na regijskem otroškem parlamentu v Novem mestu. Izvoljena je bila Žana Verbič iz 8. a, ki bo svoja mnenja in razmišljanja primerjala z vrstniki iz širše Dolenjske regije ter si z dobrimi argumenti skušala zagotoviti sedež na nacionalnem otroškem parlamentu, ki bo potekal meseca aprila v Ljubljani.

Nekaj bistvenih sklepov šolskega otroškega parlamenta:

  • Ob razmišljanju o svojih trenutnih željah so učenci ugotavljali, da so te večinoma vezane na šolski uspeh, medtem ko so njihove največje življenjske želje povezane z družino, potovanji in kariero. Čez 10 ali 15 let pa v ospredju svojih življenj vidijo poklic oz. službo.
  • Pri odločitvi za poklic ima pri učencih poleg lastnega interesa veliko vlogo mnenje in vzpodbuda staršev. Dosti informacij prejmejo v šoli, zlasti v 9. razredu. V letošnjem šolskem letu je bil v sklopu poklicne orientacije za zainteresirane devetošolce organiziran ogled lokalnih podjetij oz. ustanov (vrtec, bolnišnica za otroke, turistična kmetija), kjer so lahko o različnih poklicih dobili informacije iz prve roke. Pri odločitvi o poklicu jim pomagajo še informativni dnevi, obiski poklicnih tržnic ter množica podatkov na svetovnem spletu, npr. na straneh Mojaizbira, ZRSZ in Dijaški svet.
  • V osnovni šoli si želijo več praktičnega pouka oz. učenja življenjskih stvari, kot so likanje, kako zašiti majico ali prišiti gumb, in podobno. Učitelji bi svojo razlago teorije lahko večkrat podkrepili s praktičnimi primeri. Več bi lahko bilo skupinskega dela in učenja sodelovanja.
  • Med najpomembnejše poklice prihodnosti so uvrstili poklice s področja zdravstva, psihologije, računalništva in programiranja. Z razvojem družbe nastaja tudi vedno več novih poklicev, ki danes sploh še ne obstajajo. Učenci se zavedajo, da na njihovi poklicni poti ne bo dovolj zgolj izobrazba, ki jo bodo pridobili v času šolanja, temveč bodo morali spremljati vse novosti in hkrati s prilagajanjem skrbeti za dobre medsebojne odnose pri delu z raznovrstnimi ljudmi.
  • Veliko učencev bi želelo nekaj učnih, študijskih ali delovnih izkušenj pridobiti tudi v tujini, s pomočjo različnih mednarodnih izmenjav in programov. Vključenost Slovenije v Evropsko unijo omogoča veliko možnosti na področju izobraževanja in zaposlovanja. Bi pa se jih večina nato vrnila v Slovenijo, saj si poleg dobre službe želijo tudi družine in kvalitetnega življenjskega okolja.